LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. PHẠM THỊ MINH HỒNG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kinh tế
Năm, nơi công nhận học vị: 2017
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, Kiểm toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 098282063
Email: minhhong281@gmail.com

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐHKTQD

Kế toán

1994

Thạc sĩ

Đại học quốc gia ÚC

Kinh tế phát triển và quốc tế

2005

Tiến sĩ

Trường ĐHKTQD

Kế toán

2017

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Năm 1994 đến năm 2017

Viện Kế toán, kiểm toán,

Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Báo cáo bền vững - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Minh Hồng - Tên tạp chí: Tạp chí tài chính - Số tạp chí: Năm công bố: 7/ 2016
Mô hình giá gốc và mô hình giá trị hợp lý đối với kế toán tài sản cố định hữu hình. - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Minh Hồng và cộng sự - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế phát triển - Số tạp chí: Số đặc biệt Năm công bố: 10/ 2013
Kế toán giảm giá trị tài sản - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Minh Hồng và cộng sự - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế phát triển - Số tạp chí: Số đặc biệt Năm công bố: 12/ 2012
Kế toán nghiệp vụ bao thanh toán tại doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Minh Hồng - Tên tạp chí: Tạp chí Ngân hàng - Số tạp chí: 12 Năm công bố: 6/ 2010
Phòng ngừa rủi ro tỷ giá và phương pháp kế toán - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Minh Hồng - Tên tạp chí: Tạp chí Ngân hàng - Số tạp chí: 4 Năm công bố: 4/ 2010
Kế toán nghiệp vụ trích lập dự phòng trong doanh nghiệp xây lắp - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Minh Hồng - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế phát triển - Số tạp chí: kỳ 2 Năm công bố: 11/ 2009

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Nghiên cứu hàm Alman Z score dự báo khả năng phá sản của doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Minh Hồng - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Vốn tín dụng nông nghiệp và nông thôn - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Minh Hồng - Tên hội thảo: Khơi thông nguồn vốn - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2012

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Tính tuân thủ về kiểm tra giảm giá trị lợi thế thương mại tại Hồng Kông: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam - Loại đề tài: - Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Trần Mạnh Dũng - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2013 - Xếp loại: Khá

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học