LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: PGS.TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Trưởng Bộ môn Kiểm toán/Giảng viên cao cấp
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kinh tế chính sách
Năm, nơi công nhận học vị: 2003
Chức danh khoa học: Phó giáo sư
Năm phong chức danh khoa học: 2012
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán, Kế toán, Kiểm soát
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Pháp
Điện thoại: 0986111256
Email: hoanp@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐH Kinh tế quốc dân

Kế toán

1996

Thạc sĩ

ĐH Tổng hợp London,

Vương quốc Anh

Kinh tế tài chính

1998

Tiến sĩ

ĐH Tổng hợp Giessen,

CHLB Đức

Kinh tế chính sách

2003

Thực tập sinh

khoa học

ĐH Tổng hợp Bonn,

CHLB Đức

Toàn cầu hóa

2005

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1996-2007

Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán,

Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

2007-nay

Bộ môn Kiểm toán, Viện Kế toán – Kiểm toán,

Đại học Kinh tế quốc dân

Trưởng Bộ môn Kiểm toán

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Kiểm toán hoạt động chuyển giá trong nền kinh tế hội nhập ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa và Cộng sự - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Đặc biệt Năm công bố: 10/ 2013
Kiểm toán môi trường và những khuyến nghị đề xuất với Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa và cộng sự - Tên tạp chí: Tạp chí Quản lý kinh tế - Số tạp chí: 5/2013 Năm công bố: 5/ 2013
Tổ chức kiểm soát nội bộ đối với chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa và cộng sự - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 9/2013 Năm công bố: 9/ 2013
Bàn về kiểm soát nhà nước hoạt động chuyển giá trong nền kinh tế hội nhập - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 12/2012 Năm công bố: 12/ 2012
Dịch vụ soát xét BCTC và sự khác biệt so với dịch vụ kiểm toán - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa và Cộng sự - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 1/2012 Năm công bố: 1/ 2012
Đặc điểm hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tập đoàn kinh tế - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên tạp chí: Tạp chí Kiểm toán - Số tạp chí: 8/2011 Năm công bố: 8/ 2011
Kinh nghiệm Hoa Kỳ về kiểm soát nhà nước đối với tính giá chuyển giao trong các công ty xuyên quốc gia - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 3/2011 Năm công bố: 3/ 2011
Tăng cường hoạt động kiểm toán nhà nước với đầu tư và chi tiêu công phục vụ tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 5/2010 Năm công bố: 5/ 2010
Tăng cường hoạt động kiểm toán với vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 2/2010 Năm công bố: 2/ 2010
Đào tạo kế toán kiểm toán bậc đại học trong quá trình hội nhập ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 11/2009 (II) Năm công bố: 11/ 2009
Thực trạng đào tạo cao học ngành kế toán ở Việt Nam hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 7/2009 Năm công bố: 7/ 2009
Kinh nghiệm đào tạo cao học chuyên ngành kế toán của một số trường đại học trên thế giới - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán - Số tạp chí: 6/2009 Năm công bố: 6/ 2009
Kích cầu ở Việt Nam: một số đề xuất về các lĩnh vực cần ưu tiên trong chính sách hỗ trợ - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên tạp chí: Tạp chí Quản lý kinh tế - Số tạp chí: 3,4/2009 Năm công bố: 4/ 2009
Bàn về nội dung và mô hình kiểm toán nội bộ trong khu vực công - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên tạp chí: Tạp chí kiểm toán - Số tạp chí: 12/2008 Năm công bố: 12/ 2008
Về khái niệm kiểm toán nội bộ - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 9/2006 Năm công bố: 9/ 2006
Những vấn đề mới về kiểm toán nội bộ - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên tạp chí: Tạp chí Kiểm toán - Số tạp chí: 7/2006 Năm công bố: 7/ 2006
Kỹ thuật phỏng vấn trong kiểm toán - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên tạp chí: Tạp chí Kiểm toán - Số tạp chí: 9/2005 Năm công bố: 9/ 2005
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế ngành Việt Nam giai đoạn 1996-2001 - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế - Số tạp chí: 8/2002 Năm công bố: 8/ 2002

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Audit of Mineral Resources for Sustainable Development in Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ – PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa – ThS. Phan Thị Thanh Loan - Tên hội thảo: Environmental Management and Sustainable Development - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Hà Tĩnh - Thời gian tổ chức: 2017
Phương pháp giảng dạy với việc bảo đảm chất lượng đào tạo chương trình kiểm toán chất lượng cao trong nền kinh tế hội nhập của Việt Nam hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa – TS. Bùi Thị Minh Hải – ThS. Phan Thị Thanh Loan - Tên hội thảo: Đào tạo các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và POHE theo chuẩn quốc tế - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Rủi ro của các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa – TS. Bùi Thị Minh Hải - Tên hội thảo: Quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và kiểm toán độc lập - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Kiểm toán nhà nước - Thời gian tổ chức: 2016
Kiểm soát rủi ro trong các doanh nghiệp bánh kẹo Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): ThS. Phan Thị Thanh Loan - PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên hội thảo: Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các đô thị lớn tại VN - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
Yếu tố giám sát trong kiểm soát nội bộ trong các DN xây dựng niêm yết trên TTCK Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa – ThS. Đặng Thúy Anh - Tên hội thảo: ICYREB 1 - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
Thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa – TS. Bùi Thị Minh Hải - Tên hội thảo: Hoạt động phối hợp đào tạo giữa trường ĐH với các tổ chức, DN trong lĩnh vực bảo hiểm - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
Áp dụng ABC trong tính suất đào tạo tại ĐHKTQD - Tác giả (đồng tác giả): TS. Bùi Thị Minh Hải - PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên hội thảo: Quản lý đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
Môi trường kiểm soát trong doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An - Tác giả (đồng tác giả): ThS. Đặng Thúy Anh - PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên hội thảo: Quản trị DN trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014
Ứng dụng kế toán quản trị để tăng cường khả năng cạnh tranh trong các doanh nghiệp Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa – ThS. Phan Thị Thanh Loan – ThS. Lê Đào Khánh Thu - Tên hội thảo: Quản trị DN trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014
Kiểm soát nội bộ với mục tiêu phát triển xanh tại các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản - Tác giả (đồng tác giả): PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa – ThS. Nguyễn Thị Thu Phương - Tên hội thảo: Chiến lược tăng trưởng xanh ở VN – Chương trình hành động và Vai trò của các trường ĐH và Viện nghiên cứu - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014
Accounting Regulations for Trade Marks in Vietnam – a Tool for Managing Intellectual Assets - Tác giả (đồng tác giả): PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên hội thảo: Knowledge Management In The Transition Economy of Vietnam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2013
Hoàn thiện phương pháp giảng dạy kế toán – kiểm toán trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế - Tác giả (đồng tác giả): TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên hội thảo: Đổi mới đào tạo kế toán – kiểm toán trong các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2011
Hoạt động kiểm toán với phát triển kinh tế của Lào - Tác giả (đồng tác giả): TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên hội thảo: Phát triển kinh tế xã hội VN và Lào giai đoạn 2011-2020 - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Quốc gia Lào - Thời gian tổ chức: 2011
Vai trò của trường đại học nghiên cứu ngành kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên hội thảo: Đổi mới hoạt động KH&CN để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường ĐH phục vụ phát triển KT-XH - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2010
Enhancing the auditing profession in Vietnam to deal with economic crisis - Tác giả (đồng tác giả): TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên hội thảo: Global economic crisis: Issues, lessons and roads to recovery - Khủng hoảng kinh tế toàn cầu: Thực trạng, bài học và đường hướng phục hồi - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2009
Contribution of foreign direct investment to economic growth: evidence from Vietnam in the 1990s - Tác giả (đồng tác giả): ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Tên hội thảo: Determinants of growth and business cycle: theory, empirical evidence and policy implications - INFER Research Edition - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: : ĐH Tổng hợp Giessen, CHLB Đức - Thời gian tổ chức: 2003

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Kiểm soát nhà nước hoạt động chuyển giá (Sách chuyên khảo) - Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nxb Giáo dục – Năm XB: 2014
Kiểm toán tài chính (Giáo trình) - Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Quang Quynh – PGS. TS. Ngô Trí Tuệ - Tham gia biên soạn: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa và cộng sự – Nơi XB: NXB ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2014
: Bài tập Kiểm toán tài chính (Sách tham khảo) - Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2012
Bài tập Kiểm toán hoạt động (Sách tham khảo) - Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2011
Kiểm soát quản lý (Giáo trình) - Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2011
Kiểm toán hoạt động (Giáo trình) - Chủ biên: GS. TS. Nguyễn Quang Quynh - Tham gia biên soạn: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa và cộng sự – Nơi XB: NXB ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2009
Lý thuyết kiểm toán (Giáo trình) - Chủ biên: GS. TS. Nguyễn Quang Quynh – TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Tham gia biên soạn: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa và cộng sự – Nơi XB: Nxb Tài chính – Năm XB: 2008
Đánh giá tác động của 5 năm triển khai Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ đối với thương mại, đầu tư, và cơ cấu kinh tế của Việt Nam (Tham khảo) - Chủ biên: USAID – Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tham gia biên soạn: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa và cộng sự – Nơi XB: NXB Chính trị quốc gia – Năm XB: 2007

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Thị Thanh Loan - Mức độ tham gia: thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2017 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Auditing management and usage of mineral resources for sustainable development in Vietnam - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Mức độ tham gia: - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Loại đề tài: Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ - Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Đoàn Xuân Tiên - Mức độ tham gia: thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Tính giá suất đào tạo tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thị Minh Hải - Mức độ tham gia: thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Liên kết giữa đầu tư nước ngoài với đầu tư trong nước tại Việt Nam - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Hải Vân - Mức độ tham gia: thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2013 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Tăng cường kiểm soát nhà nước đối với hoạt động chuyển giá trong doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Mức độ tham gia: - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư công trong nông nghiệp và nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ - Loại đề tài: Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ - Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Ngọc Linh - Mức độ tham gia: thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2011 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Đổi mới đào tạo chuyên ngành kế toán bậc thạc sỹ trong hội nhập kinh tế khu vực và thế giới - Loại đề tài: Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Mức độ tham gia: - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2008 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn
Nguyễn Thành Trung Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính ĐH Kinh tế quốc dân 2017 Hướng dẫn 1
Nguyễn Tố Tâm Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ĐH Kinh tế quốc dân 2014 Hướng dẫn 1
Nguyễn Thị Lan Anh Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ĐH Kinh tế quốc dân 2014 Hướng dẫn 1
Nguyễn Thị Mỹ Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ĐH Kinh tế quốc dân 2013 Hướng dẫn 2
Bùi Thị Minh Hải Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam ĐH Kinh tế quốc dân 2012 Hướng dẫn 1
Nguyễn Hữu Phúc Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện ĐH Kinh tế quốc dân 2009 Hướng dẫn 2