LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS.NCS HÀ HỒNG HẠNH
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2009
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0932 722 699
Email: hahonghanh1@gmail.com; hanhhh@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

 

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kiểm toán

2007

Thạc sĩ

Trường Đại học LEEDS

Kế toán – tài chính

2009

Thực tập sinh khoa học

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kiểm toán

Từ 2014 - nay

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2010 – nay

Bộ môn Kiểm toán, Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học kinh tế quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Khuyến nghị hệ thống thông tin kế toán nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ các doanh nghiệp logistic - Tác giả (đồng tác giả): Hà Hồng Hạnh, Đặng Thị Thúy Hà - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương - Số tạp chí: 11/2015 Năm công bố: 11/ 2015
Đánh giá vai trò của bộ máy kiểm toán nội bộ trong hoạt động của một số ngân hàng thương mại cổ phần - Tác giả (đồng tác giả): Hà Hồng Hạnh, Lê Quang Dũng - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 196(II) Năm công bố: 10/ 2013

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên tại các trường đại học Việt Nam – Nghiên cứu cụ thể tại trường Đại học Kinh tế quốc dân - Tác giả (đồng tác giả): Hà Hồng Hạnh - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Determinants of demand for voluntarily financial audit among SMEs: Evidence from Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): Hà Hông Hạnh - Tên hội thảo: hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh ICYREB - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh - Thời gian tổ chức: 2016
Applying Two Models of Z-score and Its Reliability in Predicting Bankrupcy: A Case Study of Listed Companies in Vietnam Stock Market - Tác giả (đồng tác giả): Hà Hồng Hạnh, Nguyễn Hữu Ánh - Tên hội thảo: International Conference on Accounting and Finance ICOAF 2016 - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Đà Nẵng, Đại học Aston và ACCA - Thời gian tổ chức: 2016
Factors affecting decision of choosing financial audit - Tác giả (đồng tác giả): Hà Hồng Hạnh, Trần Trung Tuấn - Tên hội thảo: hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh ICYREB: Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
Tiêu chí phân loại DNVVN: từ lý luận đến thực tiễn - Tác giả (đồng tác giả): Hà Hồng Hạnh - Tên hội thảo: Quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ phục hồi - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014
Towards the harmonization of international accounting: case of ASEAN region - Tác giả (đồng tác giả): Hà Hồng Hạnh, Nguyễn Hữu Ánh - Tên hội thảo: hội thảo quốc tế IFEAMA: Innovation, Competitiveness and International Economic Cooperation - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học kinh tế quốc dân và hiệp hội IFEAMA - Thời gian tổ chức: 2014

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: : Factors affect to decision making for auditing financial statement of medium sized enterprises in Hanoi - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Hà Hồng Hạnh - Mức độ tham gia: chủ nhiệm - Mã số: KTQD/E2016.03 – Năm nghiệm thu: 2017 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Impact of Responsibility Accounting on Performance: The Case of Vietnam Cement Manufacturers - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Trần Trung Tuấn - Mức độ tham gia: thành viên - Mã số: KTQD/E2016 – Năm nghiệm thu: 2017 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Audit Quality Differences Among Auditors in International Contexts: Its Implications for Vietnam - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Trần Mạnh Dũng - Mức độ tham gia: thành viên - Mã số: KTQD/E2015.52 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Xuất sắc

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học