LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS ĐẶNG THỊ TRÀ GIANG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Quản trị tài chính – Ngân hàng
Năm, nơi công nhận học vị: 2015
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0977778938
Email: giangdt@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

 

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán

2012

Thạc sĩ

Trường Kinh tế và quản trị Solvay liên kết trường Đại học Kinh tế quốc dân

Quản trị tài chính – ngân hàng

2015

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2012

Công ty cổ phần công nghiệp Hóa chất Tân Long

Kế toán

2012-2013

Công ty Prudential Việt Nam

Quản lý văn phòng đại lý

2013-nay

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Research on Financial Statement analysis methods: a case of cement industry in Viet Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Trà Giang, Nguyễn Phương Thảo - Tên hội thảo: International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Bách Khoa và ĐH Leipzig - Thời gian tổ chức: 2016
Lựa chọn tiêu thức phân bổ trong hệ thống quản trị chi phí - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Trà Giang - Tên hội thảo: Kế toán sáng tạo: góc nhìn từ kế toán và quản lý - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Quy Nhơn - Thời gian tổ chức: 2016
Cải cách hành chính địa phương để đầu tư thu hút phát triển kinh tế - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Trà Giang - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học trẻ - Hội thảo Khoa học: Cấp trường - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học