LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS.NCS. DOÃN THÙY DƯƠNG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kinh tế, Kế toán, Tài chính
Năm, nơi công nhận học vị: 2012
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, Kiểm toán ...
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0962539724
Email: duongdt36@gmail.com

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Ngoại Thương

Kế toán

2011

Thạc sĩ

Trường Đại học Southampton

Kế toán

2012

Tiến sĩ

 

 

 

Thực tập sinh

khoa học

 

 

 

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2012 - 2013

Công ty TNHH Yokogawa

Kế toán

2013 - nay

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Trao đổi thông tư 200/2014/TT-BTC về kế toán doanh thu bán hàng - Tác giả (đồng tác giả): Doãn Thuỳ Dương, Nguyễn Hữu Ánh - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán - Số tạp chí: 8/2015 Năm công bố: 8/ 2015
Cấu trúc nguồn vốn và khả năng sinh lời của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Doãn Thuỳ Dương, Đinh Thế Hùng - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Đặc biệt Năm công bố: 12/ 2014

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Thực trạng các tổ chức xếp hạng tín dụng tại Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Doãn Thuỳ Dương - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Conservatism and Financial Crisis: Evidence from Vietnamese Listed Company - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Hữu Ánh, Doãn Thuỳ Dương - Tên hội thảo: International Conference on Finance and Economics (ICFE) - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: TP Hồ Chí Minh - Thời gian tổ chức: 2016
Capital structure and Financial Performance: Evidence from Vietnamese Listed Companies - Tác giả (đồng tác giả): 1. Nguyễn Hữu Ánh, Doãn Thuỳ Dương - Tên hội thảo: Pan-Pacific Conference XXXII: Innovation in SOEs in the Digital age - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2015
Credit Rating and Capital Structure: Evidence from Vietnamese Listed Company - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Hữu Ánh, Doãn Thuỳ Dương - Tên hội thảo: International Conference on Accounting (ICOA) - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Đà Nẵng - Thời gian tổ chức: 2015

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn