LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. HÀ THỊ PHƯƠNG DUNG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kê toán, kiểm toán và phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2014
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, Kiểm toán và phân tích hoạt động kinh tế
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0919997258
Email: dunghp@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán tổng hợp

2000

Thạc sĩ

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán, tài vụ và PT HĐKT

2005

Tiến sĩ

Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh doanh và quản lý

2014

Thực tập sinh

khoa học

 

 

 

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2000-2004

Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1- Bộ Xây dựng

Giảng viên

2005- nay

Viện Kế toán - Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

 

 

 

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học