LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: PGS.TS PHẠM ĐỨC CƯỜNG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Trưởng Bộ môn Nguyên lý Kế toán / Giảng viên cao cấp
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2010
Chức danh khoa học: Phó giáo sư
Năm phong chức danh khoa học: 2016
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Phân tích BCTC, Kế toán quốc tế, Kế toán quản trị, Tổ chức kế toán, Hệ thống thông tin kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 097 234 6699
Email: cuongpd@neu.edu.vn, phamduccuong2701@gmail.com

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐHKTQD

Kế toán

1995

Thạc sĩ

Đại học Boise State,

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh (MBA)

1999

Tiến sĩ

 

Đại học Macquarie, Úc

TS hàn lâm về quản lý

(chuyên ngành kế toán)

(PhD. in Management,

Major in Accounting)

 

2010

Thực tập sinh khoa học

Không

 

 

 

Quá trình công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

10/1995-6/1997

Khoa Kế toán- Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

7/1997- 6/1999

Đại học Boise State, Hoa Kỳ

Học chương trình cao học

7/1999- 12/2005

Khoa Kế toán- Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

2/2006- 6/2009

Theo học chương trình Tiến sĩ

tại trường ĐH Macquarie, Úc

Nghiên cứu sinh

 

2010- 6/2018

Viện Kế toán-Kiểm toán,

Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên cao cấp

Giám đốc chương trình

Đào tạo ngắn hạn

 

06/2018-Nay

Viện Kế toán-Kiểm toán,

Đại học Kinh tế quốc dân

Trưởng BM Nguyên lý Kế toán

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Determinants influencing differences of financial statements under Vietnamese accounting and international accounting: The case of Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường và cộng sự - Tên tạp chí: Management Science Letters (Scopus) - Số tạp chí: 8 (6) Năm công bố: 5/ 2018
Effects of financial statements information on firms’ value: evidence from Vietnamese listed firms - Tác giả (đồng tác giả): Pham Duc Cuong, Dang Ngoc Hung, Vu Thi Bich Ha - Tên tạp chí: Investment Management and Financial Innovations (Scopus-Q3) - Số tạp chí: 15(4) Năm công bố: 11/ 2018
Ảnh hưởng của việc niêm yết đến tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp dược Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường, Nguyễn Phương Linh, Vũ Thị Huyền Trang - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 251 Năm công bố: 5/ 2018
Nghiên cứu các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường, Trần Xuân Quân - Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế-Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Số tạp chí: 6 Năm công bố: 3/ 2018
The effects of privatization on the financial position and performance of firms in emerging markets: evidence from Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên tạp chí: International Journal of Business, Economics and Law - Số tạp chí: Vol. 13, Issue 1 Năm công bố: 8/ 2017
Đổi mới nghiên cứu kế toán tại các trường đại học ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng - Số tạp chí: Số 186 Năm công bố: 6/ 2017
Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu lên khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm về Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Số 226 Năm công bố: 4/ 2016
Đổi mới DNNN tại Việt Nam: Sự thay đổi kết quả tài chính. - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Số 224 Năm công bố: 2/ 2016
Nghiên cứu áp dụng kế toán các yếu tố xã hội, môi trường và phát triển bền vững cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên tạp chí: Tạp chí khoa học và đào tạo Ngân hàng. - Số tạp chí: Số 160 tháng 9/2015. Năm công bố: 9/ 2015
Ảnh hưởng của mô hình kế toán giá hợp lý với việc ghi nhận, trình bày và phân tích hệ thống báo cáo tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán - Số tạp chí: Số 142 tháng 7/2015. Năm công bố: 7/ 2015
Đổi mới đào tạo kế toán trong các trường Đại học ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Số 201 (2) tháng12/2014. Năm công bố: 12/ 2014
Ảnh hưởng của cổ phần hóa lên hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước. - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số tạp chí: 9/2014 Năm công bố: 0/ 2014
Đổi mới chương trình đào tạo môn học kế toán tài chính tại các trường đại học ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Số 194 (II) tháng 8/2013. Năm công bố: 8/ 2013
Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thời kỳ hậu cổ phần hóa: Thực trạng và kiến nghị giải pháp - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên tạp chí: Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng - Số tạp chí: Số tháng 6/2013. Năm công bố: 6/ 2013
Đánh giá hiệu quả tài chính của các công ty đại chúng Việt nam thời kỳ hậu niêm yết - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán - Số tạp chí: Số tháng 6/2013. Năm công bố: 6/ 2013
Cấu trúc tài chính và khả năng thanh toán của các công ty đại chúng Việt nam. - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường. - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Số tháng 12/2012. Năm công bố: 12/ 2012
Đánh giá khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường. - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán - Số tạp chí: 4/2012 Năm công bố: 4/ 2012
Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của các doanh nghiệp thời kỳ hậu cổ phần hóa và hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Số 165 tháng 3/2011. Năm công bố: 3/ 2011
Assessing free cashflow of privatized and newly listed firms: the case of Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): Pham Duc Cuong - Tên tạp chí: Journal of Economics and Developments - Số tạp chí: Vol. (40) 12/2010. Năm công bố: 12/ 2010
Examining the profitability of privatized SOEs and newly listed firms: the case of Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): Pham Duc Cuong - Tên tạp chí: Journal of Economics and Developments - Số tạp chí: Vol. (39) 9/2010. Năm công bố: 9/ 2010
From Public to Private: Evidence From a Transitional Economy Setting - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường, Tyrone Carlin - Tên tạp chí: Australian Accounting Review (ISI) - Số tạp chí: Vol.19:3, pp. 207-16. Năm công bố: 8/ 2009
Profitability and Cost management in Former State Owned Enterprises in Vietnam. - Tác giả (đồng tác giả): Pham Duc Cuong and Tyrone Carlin - Tên tạp chí: International Journal of Management Research and Technology - Số tạp chí: Năm công bố: 6/ 2009
Khả năng sinh lời của các doanh nghiệp Nhà nước thời kỳ hậu niêm yết- trường hợp của Việt nam. - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Số đặc biệt tháng 11/2009, trang 25-29. Năm công bố: 11/ 2009
Financial Performance of State Owned Enterprises (SOEs) in Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường and Tyrone Carlin - Tên tạp chí: Journal of International Business Research - Số tạp chí: , vol.7: Special Issue 3, pp. 105-25. Năm công bố: 8/ 2008
Hoàn thiện chế độ kế toán báo cáo tài chính trong các công ty cổ phần. - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Số 81 tháng 3/2004. Trang 26-31. Năm công bố: 3/ 2004
Kinh nghiệm xây dựng hệ thống tài khoản kế toán Doanh nghiệp trên thế giới. - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán - Số tạp chí: Số 48 tháng 6/2004. Trang 48-51. Năm công bố: 6/ 2004

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Áp dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm vào đào tạo kế toán và tài chính: Kinh nghiệm nước ngoài và bài học cho Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học quốc gia: Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế (tháng 7/2017) - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học KTQD - Thời gian tổ chức: 2017
Vận dụng thẻ điểm cân bằng đánh giá sự tác động giữa kế hoạch chiến lược với hiệu suát trong tổ chức phi lợi nhuận sang lĩnh vực dịch vụ y tế công tại Việt Nam. - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học quốc gia: Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế (tháng 7/2017) - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học KTQD - Thời gian tổ chức: 2017
Nghiên cứu trong kế toán tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và kiến nghị - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và EAC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
The Impact of Accounting Disclosures on the decision making of individual investors in Vietnam Stock Market. - Tác giả (đồng tác giả): Pham Duc Cuong - Tên hội thảo: Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement- ICECH 2016 - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Bachkhoa Public House - Thời gian tổ chức: 2016
Reform in Vietnamese State-Owned-Enterprises (SOEs): Financial Perspective - Tác giả (đồng tác giả): Pham Duc Cuong - Tên hội thảo: Pan-Pacific Conference - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Pan-Pacific Conference. Hanoi - Thời gian tổ chức: 2016
Sự khác biệt Luật kế toán Việt Nam và quốc tế - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên hội thảo: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia- Tạp chí kế toán và kiểm toán - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Tạp chí kế toán và kiểm toán - Thời gian tổ chức: 2016
inh nghiệm quốc tế và những nội dung cần bổ sung vào dự thảo Luật Kế toán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường - Tên hội thảo: Hội thảo Luật kế toán Việt Nam - Hội thảo Khoa học: Cấp tỉnh/thành phố - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Hội thảo Luật kế toán Việt Nam - Thời gian tổ chức: 2015
Đào tạo kế toán trong các trường Đại học ở Việt Nam: thực trạng và kiến nghị - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường và cộng sự - Tên hội thảo: Đổi mới đào tạo kế toán - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Lao động-Xã hội - Thời gian tổ chức: 2014
The effect of privatization on financial and operating performance of firms: An empirical analysis of Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): Pham Duc Cuong - Tên hội thảo: The 12th IFEAMA International Conference - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: NEU Publishing House - Thời gian tổ chức: 2014
Privatization of State Owned Enterprises: lesson learnt from Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): Pham Duc Cuong - Tên hội thảo: Knowledge management in transition economy of Vietnam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: International conference - Thời gian tổ chức: 2014
Disarray of discount rates- Evidence on flawed application of goodwill impairment testing. - Tác giả (đồng tác giả): Pham Duc Cuong - Tên hội thảo: Vietnam International Conference in Finance: VICIF – 2014. - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Foreign Trade University, Hanoi, Vietnam - Thời gian tổ chức: 2014
Đào tạo đại học – lấy người học làm trung tâm - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường và cộng sự - Tên hội thảo: Nâng cao Chất lượng đào tạo ngành kế toán – kiểm toán tại Trường Đại học Đại Nam - Hội thảo Khoa học: Hội thảo cấp trường - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Đại Nam tổ chức - Thời gian tổ chức: 2012
Forthcoming Working Capital Management among Privatised State Owned Enterprises in a Transition Economy Setting - Tác giả (đồng tác giả): Pham Duc Cuong et al - Tên hội thảo: 21st Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues 2009 - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Las Vegas, United States - Thời gian tổ chức: 2009
Profitability and Cost Management in Former State Owned Enterprises in Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): Pham Duc Cuong et al - Tên hội thảo: Accounting and Finance Association of Australia & New Zealand (AFAANZ) - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Annual Conference, Adelaide, Australia - Thời gian tổ chức: 2009
Examining Post-Privatisation Performance - The Case of Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): Pham Duc Cuong et al - Tên hội thảo: 38th Annual Meeting of the Western Decision Sciences Institute WDSI 2009 - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Kauai, Hawaii, United States - Thời gian tổ chức: 2009
Financial Performance of Privatized SOEs and Newly Listed Firms: The Case of Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): Pham Duc Cuong et al - Tên hội thảo: Mediterranean Conference For Academic Disciplines - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Gozo, Malta - Thời gian tổ chức: 2009
Some Evidence on the Financial Consequences of Privatisation in a Transitional Economy Context. - Tác giả (đồng tác giả): Pham Duc Cuong et al - Tên hội thảo: Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand Annual Congress AFAANZ - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Sydney, Australia - Thời gian tổ chức: 2008
Financial Performance of Privatised State Owned Enterprises (SOEs) in Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): Pham Duc Cuong et al - Tên hội thảo: International Conference on Business, Economics and Information Technology, Hanoi, Viet Nam, March 2008. - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Hanoi, Viet Nam - Thời gian tổ chức: 2008
Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và kiến nghị xây dựng, áp dụng vào Việt nam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường và cộng sự - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học, Đại học Kinh tế quốc dân, 11/2002 - Hội thảo Khoa học: Hội thảo cấp trường - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2002

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Kế toán tài chính trong doanh nghiệp: Lý thuyết và thực hành - Chủ biên: Đồng chủ biên: PGS.TS Phạm Đức Cường, PGS. TS. Trần Mạnh Dũng, TS. Đinh Thế Hùng - Tham gia biên soạn: Tham gia – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2018
Báo cáo tài chính: Trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán - Chủ biên: Đồng chủ biên: PGS.TS Phạm Đức Cường, PGS. TS. Trần Mạnh Dũng, TS. Trần Trung Tuấn - Tham gia biên soạn: Tham gia – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2018
Lập, Đọc, Phân tích và Kiểm tra báo cáo tài chính - Chủ biên: Đồng chủ biên: PGS.TS. Phạm Đức Cường, PGS.TS. Trần Mạnh Dũng, TS. Đinh Thế Hùng - Tham gia biên soạn: Tham gia – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2017
Thuế và kế toán thuế Việt Nam - Chủ biên: Đồng chủ biên: TS. Phạm Đức Cường, TS. Trần Mạnh Dũng - Tham gia biên soạn: Tham gia – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2016
Kế toán Tài chính Căn bản – Lý thuyết và thực hành - Chủ biên: Đồng chủ biên: TS. Phạm Đức Cường, TS. Đinh Thế HùngTS. Trần Mạnh Dũng, - Tham gia biên soạn: Tham gia – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2015
Kế toán quốc tế - Chủ biên: Tham gia biên soạn - Tham gia biên soạn: Chương 1, 2 – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2010
Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính - Chủ biên: Tham gia biên soạn - Tham gia biên soạn: Chương 2 – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2003
101 Bài tập và Bài giải Kế toán tài chính - Chủ biên: Tham gia biên soạn - Tham gia biên soạn: Chương 5, 6 – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2002
Kế toán quốc tế - Chủ biên: Tham gia biên soạn - Tham gia biên soạn: Chương 3,4,5 – Nơi XB: NXB Thống kê – Năm XB: 2002
Kế toán doanh nghiệp: Lý thuyết- bài tập mẫu và bài giải - Chủ biên: Tham gia biên soạn - Tham gia biên soạn: Chương 9, 10 – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2001
Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp thương mại - Chủ biên: Tham gia biên soạn - Tham gia biên soạn: Chương 2 – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2001
Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp - Chủ biên: Tham gia biên soạn - Tham gia biên soạn: Chương 7 – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 1997

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: The effects of ownership structure on financial performance of firms - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Phạm Đức Cường - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: The impact of accounting information disclosures by listed companies on investors’ decisions on Vietnam Stock Market - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Đặng Thúy Hằng - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Nâng cao chất lượng đào tạo môn học Tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Hải Dương - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Phạm Đức Cường - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Đánh giá chương trình cổ phần hóa của Việt nam thông qua tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của các DN thời kỳ hậu cổ phần hóa - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Phạm Đức Cường - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Đánh giá mức độ tuân thủ kiểm định giảm giá tài sản ở Hong Kong: Bài học cho Việt Nam - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Phạm Đức Cường - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Xây dựng chế độ kế toán bảo toàn vốn cho doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện lạm phát - Loại đề tài: Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên tham gia đề tài - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2011 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Hoàn hiện chế độ kế toán thu nhập và phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp Việt Nam. - Loại đề tài: Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên tham gia đề tài - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2004 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán thống nhất ở Việt Nam. - Loại đề tài: Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên tham gia đề tài - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2003 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý DN ở Việt Nam - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên tham gia đề tài - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2002 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn
Vũ Thị Sen Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên thẻ điểm cân bằng Đại học KTQD 2018 Hướng dẫn 1
Nguyễn Thị Xuân Hồng Ảnh hưởng của cổ phần hóa đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam Đại học KTQD 2017 Hướng dẫn 1
Nguyễn Ngọc Lan Nghiên cứu áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam Đại học KTQD 2017 Hướng dẫn 2
Đặng Thị Thúy Hằng Ảnh hưởng của thông tin kế toán công bố đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đại học KTQD 2015 Hướng dẫn 2

Hình thức khen thưởng về khoa học