LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS.NCS TRẦN QUANG CHUNG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Phó trưởng BM Nguyên lý Kế toán
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2011
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0912633616
Email: chungtq0209@gmail.com

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán tổng hợp

2007

Thạc sĩ

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán, kiểm toán, phân tích

2011

Tiến sĩ

 

 

 

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2007 – 2008

Công ty TNHH EIE

Kế toán tổng hợp

2008 – 7/2018

Viện Kế toán - Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

7/2018 - nay

Viện Kế toán - Kiểm toán, 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Phó trưởng BM Nguyên lý Kế toán

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Thảo luận về ý nghĩa việc thiết lập phương pháp phân bổ chi phí theo hoạt động trong bệnh viện - Tác giả (đồng tác giả): Trần Quang Chung, Vũ Thị Lan Hương - Tên tạp chí: Tạp chí kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - Số tạp chí: 488 Năm công bố: 2/ 2017
Bàn về việc áp dụng chuẩn mực lập báo cáo tài chính số 13 về việc xác định giá trị hợp lý của các công cụ tài chính chưa được niêm yết - Tác giả (đồng tác giả): Trần Quang Chung, Vũ Thị Lan Hương - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Đặc biệt Năm công bố: 10/ 2013

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Ảnh hưởng giá chuyển nhượng đến lập báo cáo tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Trần Quang Chung, Phạm Thanh Hương - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Đào tạo ngành kế toán tại Viện Kế toán – Kiểm toán: 25 năm một chặng đường - Tác giả (đồng tác giả): Trần Quang Chung - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học quốc gia Kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ quản lý do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện - Tác giả (đồng tác giả): Trần Quang Chung, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Phi Long, Trần Trung Tuấn - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học quốc gia Kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Kinh nghiệm sử dụng kỹ thuật kế toán quản trị để vượt qua khủng hoảng kinh tế giai đoạn 2009-2013 của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hy Lạp và bài học cho Việt Nam, hội thảo Quản trị doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế phục hồi - Tác giả (đồng tác giả): Trần Quang Chung, Vũ Thị Lan Hương - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học