LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS.NCS. NGUYỄN THỊ MAI CHI
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học kTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng Viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp
Năm, nơi công nhận học vị: 2005
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kinh doanh và quản lý, Kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0912.363.888
Email: maichiktcphn@gmail.com

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐH Kinh tế Quốc dân

Kế toán tổng hợp

1999

Thạc sĩ

ĐH Kinh tế Quốc dân

Kế toán tài vụ và phân tích

2005

Tiến sĩ

ĐH Kinh tế Quốc dân

Kế toán, Kiểm toán và phân tích

Đang đào tạo

 

 

Quá trình công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ năm 2000

đến năm 2005

Công ty dịch vụ Viễn thông – GPC - (Vinaphone)

Khai thác viên

Từ năm 2005

đến nay

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Giảng viên

 

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Bàn về Phân tích Doanh thu thuần kinh doanh của doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Đặc biệt Năm công bố: 10/ 2013
Bàn về Kế toán quản trị chi phí theo hoạt động (theo mô hình ABC) - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 194(II) Năm công bố: 8/ 2013
Cần có những giải pháp thích hợp về việc huy động vốn để đầu tư phát triển đội tàu biển Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Giao thông Vận tải - Số tạp chí: Năm công bố: 5/ 2005

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Công cụ tài chính phái sinh trong việc giảm thiểu rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và EAC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Bàn về phân tích Tổng thu nhập của doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên hội thảo: Kế toán sáng tạo: Góc nhìn từ quản lý - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường đại học Quy Nhơn - Thời gian tổ chức: 2016

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Giáo trình Phân tích Báo cáo tài chính - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2013
Giáo trình Kế toán Quản trị - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2011

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Phân tích hiệu năng hoạt động của các công ty CP Công nghệ Viễn thông niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2017 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu thực trạng hệ thống chỉ tiêu tài chính của các công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: Kế toán trách nhiệm – nghiên cứu thực tiễn tại Công ty CP sữa Hà Nội - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc - Loại đề tài: Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc - Loại đề tài: Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học