LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS. MAI VÂN ANH
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp
Năm, nơi công nhận học vị: 2006
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, Kiểm toán ...
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0982.509.346
Email: mvanh81@gmail.com

Quá trình đào tạo

Đại học

ĐH KTQD HN

Kế toán tổng hợp

2003

Thạc sĩ

ĐH KTQD HN

Kế toán

2006

 

Quá trình công tác

2003 - 2005

Trung tâm Tư vấn Kế toán kiểm toán-

Khoa kế toán – ĐH KTQD 

Nhân viên văn phòng

2005 đến nay

Khoa Kế toán – Bộ môn Kế toán quản trị

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Bàn về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Tác giả (đồng tác giả): đồng tác giả với ThS Lê Thị Nhu - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 1/ 2014
Bàn về Chuyển giá - Tác giả (đồng tác giả): đồng tác giả với Th.S Lê Thị Nhu - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 1/ 2014

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học