LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS.NCS NGUYÊN THU HẰNG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng Viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2010
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán quốc tế, Phân tích báo cáo tài chính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0989834969
Email: imi_nguyen2508@yahoo.com

Quá trình đào tạo

II. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

 

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Kế toán tổng hợp

2008

Thạc sĩ

Trường ĐH Wales - Anh

Tài chính – Ngân hàng

2010

Tiến sĩ

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Kế toán, Kiểm toán và Phân tích

Đang học

Thực tập sinh khoa học

 

 

 

 

Quá trình công tác

III. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 8/2010 đến nay

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Giải pháp nâng cao chất lương thông tin kế toán tại NHTMCP Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Số đặc biệt Năm công bố: 10/ 2013
Phân tích tốc độ tăng trưởng quy mô hoạt động và kết quả kinh doanh trong các ngân hàng thương mại cổ phần - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 177(II) Năm công bố: 10/ 2012
Hệ thống chỉ tiêu phân tích cấu trúc tài chính trong các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển và dự báo 519 - Số tạp chí: Năm công bố: 3/ 2012
Tổ chức vận dụng chứng từ trong kế toán doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 162(II) Năm công bố: 9/ 2012
Đánh giá khái quát tình hình tài chính trong các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 172 Năm công bố: 8/ 2011
Phương pháp kế toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 165(II) Năm công bố: 8/ 2011
Một số vấn đề về chuẩn mực kế toán VAS 05- BĐS đầu tư - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế dự báo - Số tạp chí: 431 Năm công bố: 3/ 2008
Trình tự hạch toán bất động sản đầu tư trong các doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế dự báo - Số tạp chí: 407 Năm công bố: 10/ 2007

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Nghiên cứu chỉ tiêu phân tích rủi ro hoạt động kinh doanh trong các Ngân hang TMCP Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học