XEM CHI TIẾT

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN TOÀN VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Ngày đăng: 17/05/2016 14:29:20

 

LÃNH ĐẠO VIỆN

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh

Viện Trưởng

TS. Đinh Thế Hùng   

Phó Viện Trưởng         

 

 

VĂN PHÒNG

 

 

 

1. ThS Nguyễn Trần Hùng

Cố Vấn

2. CN Nguyễn Thị Minh

Văn Thư

 

 

BỘ MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 

 

 

1. PGS.TS. Lê Kim Ngọc

Phó trưởng Bộ môn phụ trách

2. GS.TS. Đặng Thị Loan

 

3. PGS.TS. Trần Quý Liên

 

4. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

 

5. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

 

6. TS. Phạm Thị Thủy

 

7. TS. Trần Trung Tuấn

 

8. ThS. Mai Vân Anh

 

9. ThS. Nguyễn Phi Long

 

10. ThS.NCS Lê Thị Nhu

 

11. CN. Trần Đức Vinh

 

 

 

BỘ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

 

 

1. PGS.TS. Trần Văn Thuận

 Phó trưởng Bộ môn Phụ trách

2. GS.TS. Nguyễn Văn Công

 

3. TS. Trần Thị Nam Thanh

 

4. TS. Đặng Thị Thúy Hằng

 

5. TS. Phạm Xuân Kiên

 

6. TS. Hà Thị Phương Dung

 

7. TS. Nguyễn Thị Mai Anh

 

8. TS. Nguyễn Thanh Hiếu

 

9. TS. Nguyễn Thị Minh Phương

 

10. TS. Nguyễn Đức Dũng

 

11. TS. Dương Thị Vân Anh

 

12. ThS.NCS Nguyễn Thị Mai Chi

 

13. ThS. Đoàn Trúc Quỳnh

 

14. ThS. Hàn Thị Lan Thư

 

15. ThS.NCS Phí Văn Trọng

 

 

 

BỘ MÔN KIỂM TOÁN

 

 

 

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa  

 Trưởng Bộ môn

2. PGS.TS. Phan Trung Kiên

 Phó trưởng Bộ môn

 

 

3. PGS.TS. Trần Mạnh Dũng

 

4. TS. Tô Văn Nhật

 

5. TS. Nguyễn Thị Mỹ

 

6. TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

 

7. TS. Bùi Thị Minh Hải

 

8. TS. Đoàn Thanh Nga

 

9. ThS.NCS Tạ Thu Trang

 

10. ThS.NCS Nguyễn Thị Lan Anh

 

11. ThS.NCS Lê Quang Dũng

 

12. ThS.NCS Nguyễn Thị Thanh Diệp

 

13. ThS.NCS Hà Hồng Hạnh

 

14. ThS.NCS Phan Thị Thanh Loan

 

 

 

BỘ MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

 

 

 

1. TS. Phạm Thành Long

Trưởng Bộ môn

2. ThS.NCS Đàm Thị Kim Oanh

Phó trưởng Bộ môn

 

 

3. PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

 

4. PGS.TS. Phạm Đức Cường

 

5. TS. Phạm Thị Minh Hồng

 

6. ThS.NCS Nguyễn Hà Linh

 

7. ThS.NCS Lê Ngọc Thăng

 

8. ThS.NCS Mai Xuân Thủy

 

9. ThS.NCS Nguyễn Thu Hằng

 

10. ThS. Trần Quý Long

 

11. ThS. Trần Quang Chung

 

12. ThS. Vũ Thị Minh Thu

 

13. ThS. Doãn Thùy Dương

 

14. ThS. Phạm Thanh Hương

 

15. ThS. Lê Quỳnh Liên

 

16. ThS. Dương Thị Chi

 

17. ThS. Trịnh Quý Trọng

 

18. ThS. Đặng Thị Trà Giang

 

19. ThS. Vũ Thị Lan Hương

 

20. ThS. Nguyễn Phương Linh

 

21. ThS. Nguyễn Phương Thảo

 

22. ThS. Trương Văn Tú

 

23. CN. Nguyễn Quốc Trung

 

 

 

QUẢNG CÁO