XEM CHI TIẾT

KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 03 NĂM 2017

Ngày đăng: 11/03/2017 13:30:35

 

KHAI GING CÁC LP K TOÁN NGN HN

THÁNG 03 NĂM 2017

  I. K TOÁN TNG HP

TT

Tên lớp

Khai giảng

Lịch học

Địa điểm học

Học phí

1

3A

17/03/2017

Tối 2,4,6

(18h-20h30

Giảng đường

Đại học

Kinh tế

Quốc dân

 

1.000.000 đồng/Khóa

* Đã bao gồm giáo trình, lệ phí thi và cấp chứng chỉ

* Sinh viên CQ được giảm giá 100.000đ

(photo 01 bản thẻ khi đăng ký)

2

3B

21/03/2017

Tối 3,5,7

(18h-20h30

II. K TOÁN THU

TT

Tên lớp

Khai giảng

Lịch học

Địa điểm học

Học phí

1

94

22/03/2017

Tối 2,4,6

(18h-20h30)

Giảng đường

ĐHKTQD

 

1.000.000 đồng/Khóa

* Đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và cấp chứng chỉ

 

 III. THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TT

Tên lớp

Khai giảng

Lịch học

Địa điểm học

Học phí

1

3A

22/03/2017

Tối: 2,4,6

(18h-20h30)

Giảng đường

ĐHKTQD

1.500.000 đồng/Khóa

* Đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và cấp chứng chỉ

* Sinh viên CQ được giảm giá 150.000

IV. K TOÁN TRƯỞNG DOANH NHIỆP – HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

TT

Tên lớp

Khai giảng

Lịch học

Địa điểm học

Học phí

1

69

12/04/2017

Tối: 2,4,6

(18h-20h30)

 

Giảng đường

Đại học

Kinh tế

Quốc dân

 

3.000.000 đồng/Khóa

* Đã bao gồm lệ phí thi

và cấp chứng chỉ

 

2

70

23/04/2017

Chiều T7 và CN

Sáng 8h -11h

Chiều 14h – 17h

V. K TOÁN MÁY

TT

Tên lớp

Khai giảng

Lịch học

Địa điểm học

Học phí

1

3A

22/03/2017

Tối 2,4,6

(18h-20h30)

Giảng đường     Đại học

Kinh tế

 Quốc dân

1.000.000 đồng/Khóa

* Đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và cấp chứng chỉ

* Sinh viên CQ được giảm giá 100.000đ

(photo 01 bản thẻ khi đăng ký)

 

Đăng ký học  : Phòng 1, Giảng đường H7 hoặc Phòng 102, Giảng đường G, ĐH KTQD

Điện thoại      : 04.36.280.888 – 04.38.691.887 – 04.36.283.941

Website          : http://saa.edu.vn

Email             : daotaoketoan.neu@gmail.com

Fanpage         : https://www.facebook.com/daotaonganhanketoanktqd