DANH SÁCH TIN TỨC

Thông báo v/v tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KHCN năm 2018 thuộc chương trình trọng điểm cấp quốc gia KX.01/16-20 (27/09) Thông báo mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế” (12/07) CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG "CMA – THE KEY TO YOUR ACCOUNTING & FINANCE CAREER" (27/04) Quyết định V/v Bổ nhiệm cố vấn học tập kiêm nhiệm cho sinh viên hệ đại học chính quy theo hình thức tín chỉ năm học 2016-2017 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (03/10) Thông báo v/v tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2016-2017 (26/09) Thông báo hội thảo khoa học giảng viên trẻ - ICYREB 2016 "Doanh nghiệp Việt Nam trong TPP" (19/09) Thông báo điểm xét tuyển Chương trình liên kết đào tạo cử nhân Kế toán - Tài chính BIFA, Khóa 3, năm 2016 (19/09) NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH BIFA OPEN DAY (22/07) THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA (11/07) THÔNG TIN Về buổi thuyết trình của GS. Finn Kydland (11/07) Thông báo V/v: Đề xuất các nhiệm vụ và báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ 2017 (21/06) Thông báo V/v: Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 (17/05) Thông báo V/v công bố lịch thi học kỳ II / 2015-2016 hệ CQ (17/05) Thông báo V/v: Công bố Lịch thi hết học phần hệ VB2 chính quy – Học kỳ 2 năm học 2015_2016 (17/05) Thông báo V/v Dự kiến kế hoạch và khối lượng giảng dạy hệ chính quy năm học 2016-2017 (17/05) Thông báo Về việc trao bằng tốt nghiệp năm 2016 (17/05) Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế vào tháng 10/2016 (17/05) Thông báo v/v Đăng ký giảng dạy học kỳ Hè Năm học 2015-2016 (17/05) Kế hoạch V/v tổ chức hội nghị công tác cố vấn học tập Năm học 2015-2016 (17/05) Thông báo nhập học Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kế toán - Tài chính (BIFA) - khóa 1 - đợt 1 - năm 2014 (29/08)
Kết quả từ 1-20 (của 36) bài viết
Trang:1 - 2-- Đầu « Trước · Sau » Cuối

QUẢNG CÁO